Post Jobs

Recepční pro hotel Rangá

Hotel Rangá si přeje najmout recepční, aby pracoval 12 hodin. Trvalé zaměstnání.

Hotel Rangá je čtyřhvězdičkový hotel na jižním Islandu, který se nachází mezi městy Hella a Hvolsvöllur. Hotel je otevřen celoročně.

Kvalifikace: dobré jazykové a počítačové dovednosti, dochvilnost, pozitivní, elegantní a přívětivý přístup a pokud možno nějaké znalosti o jižním Islandu. Uchazeči musí být schopni začít okamžitě pracovat.

Další informace a přihlášky zasílejte na adresu kolbrun@hotelranga.is