Post Jobs

Výkonný asistent pro Earth 2.0

Earth 2.0 se snaží podporovat zavádění nových technologií pro zlepšení každodenního života na Islandu i v zahraničí.

Mezi nová průmyslová odvětví, která mají být prozkoumána, patří aplikace nové generace energie z obnovitelných zdrojů, jako je elektrická doprava a vnitřní zemědělství.

Země 2.0 nyní hledá výkonného asistenta, který se může rychle naučit a oceňuje základní poslání zlepšování lidského života technologií.

Mezi klíčové úkoly patří:

 • Výzkum nových technologií a tržních příležitostí
 • Příprava článků, videí a dalších materiálů pro veřejnou distribuci
 • Komunikace s různými zúčastněnými stranami a vůdci podle potřeby
 • Plánování a logistika
 • Buďte flexibilní, abyste se mohli přizpůsobit novým příležitostem a úkolům

Ideální kandidát bude mít následující kvalifikace:

 • Silný zájem o průnik mezi technologickými a environmentálními problémy
 • Ochota pracovat samostatně a s vlastní motivací.
 • Vysokoškolské vzdělání, ideálně v oblasti vědy nebo environmentálních studií.
 • Vynikající komunikátor.
 • Silná pracovní etika, schopnost řídit projekty a převzít odpovědnost.
 • Schopnost zvládnout mnoho různých druhů projektů najednou.
 • Psaní dovedností a vypracování veřejné prezentace.
 • Upřednostňovány jsou mezinárodní zkušenosti a nativní islandské mluvení.